May 17, 2022
Home Posts tagged UHN
Ulasan
“Yen dadi kelidin, apang tusing idupe buka kene. Yen dadi idih, apang ngidang je tiang makenyem. Niki satuan laran tiange, pageh ngelarang dharma metu galang rikalaning kapetengan. Ada tuturan satua, Men Tiwas teken Men Sugih………………………….” Itulah sesolahan (pagelaran) seni sastra virtual “Men Tiwas, Men Sugih” yang tampil memukau. Garapan yang dipersembahkan Continue Reading